Berazy SMS-donation - Ett modernt sätt att donera

Svenskar är generösa givare och antalet donationer ökar i landet. Allt fler människor väljer att skänka pengar via mobilen eftersom det både är snabbt och enkelt.

SMS-donation är tillgängligt för alla organisationer och stiftelser som har ett 90-konto. Alla som har ett mobilabonnemang som faktureras eller som har registrerat sitt kontantkort kan vara med och skänka.

Effektivt att administrera

Via insamlingar i TV, radio, tidningar och även med bössor kan du med 90-konto effektivisera insamlingen på en rad olika sätt.

  • Genom Berazys system kan flera 1000-tals användare registrera en gåva på organisationens hemsida och automatiskt skicka faktura. Detta kan vara bra vid exempelvis en TV-gala då man är färdig med allt så fort telefonerna slutat ringa.
  • Om inte donatorn har medel för att donera ”på stan” kan insamlare be donatorn att skicka ett sms för att få en faktura/inbetalningskort. Allt för att kunna tillgodogöra sig människors välvilja.
  • Vi kan lägga upp gränssnitt för månadsgivare där det skickas en faktura en gång/månaden som donatorn betalar.
  • CRM-möjligheter i världsklass för uppföljning.
  • Möjligheter att göra en ”Snabb donation på siten utan att behöva skriva in så mycket uppgifter.
  • Enklare admin för organisationen då man direkt på sin hemsida kan administrera telefonsamtal från donatorer och kontrollera/kreditera fakturor.

Detta är en tjänst skräddarsydd för organisationer och stiftelser. Tjänsten vänder sig i första hand till organisationer med 90-konto. I samband med insamlings kampanjer och aktiviteter kan vår automatiserade tjänst enkelt hantera stora volymer med minimal administration.

Så här fungerar det: SMSa barn mellanslag belopp mellanslag e-mailadress till 72 XXX. Vi skickar ut en faktura på det valda beloppet till den angivna e-postadressen. Vi sköter reskontra och all annan administration. Gjorda inbetalningar överförs löpande till organisationens konto med bifogade redovisningsunderlag för organisationens redovisning