SMS-betalning

Ett fantastiskt verktyg att använda vid kampanjer och aktiviteter. Marknadsför din produkt i media, produktblad, annonser utskick etc.

Exempel:

Kunden skickar ett sms med texten pocketbok mellanslag e-mailadress till 72 XXX för att snabbt och enkelt göra sin beställning. Kunden får hemlevererat sin pocketbok och även en faktura att betala.

Denna tillämpning kan självklart kombineras med våra tre tjänster. I våra tjänster ingår alltid Kreditkontroll, påminnelse, inkasso, kontakter och handläggning gentemot KFM samt eventuell långtidsbevakning.