Berazy Fakturaservice – Effektiviserar administrationen

Fakturaservice hela vägen

Vår Fakturaservice hjälper dig att ha full kontroll på din fakturahantering, från utskick och inbetalning till kreditkontroller och eventuella betalningspåminnelser. En totallösning som rationaliserar dina administrativa rutiner.

  • Fakturaservicetjänster i webbshop och direkt i webben/apps
  • Betalningspåminnelser, inkasso, betalningsföreläggande och hela den summariska processen
  • Behandling av fordringar genom jurist vid tvister. Löpande räkning. Speciell ö k krävs
  • Producerar PDF-faktura och som tillval en SMS-faktura inom 10 sek
  • Ni står för risken

Vi vill gärna dela med oss av våra kunskaper till dig som partner. Vi kan din vardag och vet hur det är att vara entreprenör – vi själva är ju entreprenörer! Att du som partner är framgångsrik i din verksamhet betyder allt för oss. Hos oss betalar du bara för de tjänster du utnyttjar. Är du nöjd med våra tjänster är vi nöjda!

Med Berazy Fakturaservice sköter vi all din löpande administration av fakturor. När du genererat din faktura tar vi över ansvaret. Vi skickar ut Fakturan som PDF till kundens e-mail och samtidigt en kopia till kundens mobil som påminnelse, (gäller privatpersoner). I vår tjänst ingår alltid kreditupplysning, påminnelse, krav och inkasso samt kontakt med KFM och långtidsbevakning. Det betyder att om kunden missar att betala, sköter vi hela förfarandet. Din relation med din kund störs inte av påminnelser och andra trista kravrutiner. Du kan helt koncentrera dig på din huvudverksamhet, att tillhandahålla varor och tjänster. Vi sköter resten!

I våra tjänster ingår alltid Kreditkontroll, påminnelse, inkasso, kontakter och handläggning gentemot KFM samt eventuell långtidsbevakning. Med vår fakturahantering kan du helhjärtat koncentrera dig på det du är bäst på – ta hand om dina kunder!

PDF för mer information