Berazy Avtalsfakturering

Vår avtalsfakturering innehåller arbetsbesparande funktioner. Med avtalsfakturering skapar du enkelt fakturor och hyresavier utifrån avtal, t.ex. hyresavtal, abonnemang eller underhållsavtal. Fakturorna skickas sedan ut i det intervall du önskar (månadsvis, kvartalsvis m.m). I förskott eller efterskott. Samtidigt som du får hjälp med din löpande reskontra får du i realtid tillgång till ett enkelt Cash management verktyg genom vårt gränssnitt. Det ger säkrare underlag för likviditetsplanering och därmed handlingsutrymme.

Varje kunds avtal kan skräddarsys om så önskas. Avtalsfakturor genereras och skickas med automatik till angiven e-postadress eller skriv ut på papper allt efter önskemål.

Att koppla nya kunder från kundregistret till en löpande fakturering är blixtenkelt. Du kan även lägga in dina kunder i olika grupper. Så en grupp kan faktureras varje kvartal medans en annan faktureras månadsvis.

PDF för mer information