Case: CDON – Coldplay

Uppdrag

EMI, som företräder Coldplay, ett av världens största band, ville öka sin försäljning av den nya cdn genom sin partner CDON. Uppdraget var att på lättaste sätt kunna köpa skivan genom massiv reklam i framförallt TV och i Metro i slutet av december 2011.

– Det skulle vara lätt, gå fort, vara fullt integrerat i system för optimal hantering vid distribution och betalning. Köpen skulle även vara unika och kunna spåras till vilken specifik TV-spot eller annons som gav resultat, i realtid.

Lösning

Berazy satte upp sin lösning för SMS-betalning. Detta innebar att när kunden smsade coldplay till 71250, gjorde Berazy en slagning mot telefonen och skapade en sms-faktura direkt. Sedan skickades fakturan och den skickade ordern direkt till CDONs logistikavelning i Borås för distribution av CD-skivan. Underlag och transaktionsloggar till EMI för utbetalning av inkommande betalningar.

Resultat

Över förväntan. Resultatet på TV-spottar genererades i realtid vilket innebär att schema över alla köpta spottar kunde kopplas ihop exakt på sekunden när köpet gjordes. Detta innebar att EMI visste exakt vilken typ av reklamtid i vilka program/publik som gav bäst respons. Vidare kunde EMI se exakt när deras kundgrupp läste Metro och kunde koppla köpet till den stad som tidningen distribuerades i. All övrig försäljning trattades vidare till cdon.com där köpet gjordes utanför annonstid och exponering.

Intresserad?

Kontakta Niclas Josefsson på 0708 – 88 36 25 eller niclas@berazy.se. Det går också bra att be om att bli uppringd av oss så för vi av oss så fort vi har tid.