Vanliga frågor och svar om våra tjänster

Vad är Berazy Faktura?

Berazy Faktura är ett säkert och smidigt betalsätt.

 Fakturan ska oftast betalas inom 14 dagar, men tiden varierar beroende på var ditt inköp gjorts eller vilken tjänst du har använt dig av.
 I våra allmänna villkor hittar mer information.

Alla uppgifter som behövs för att betala finns på din faktura.
Betalningsmottagare: Berazy AB (publ) / Klientmedel
Bankgiro: 462-1272

Uppgifter för betalning från ett utländskt konto:
IBAN SE20 6000 0000 0006 6074 3132
BIC/Swift: HANDSESS

Vad gör jag om jag märker att jag har svårt att betala en faktura/räkning?

Det är oerhört viktigt att du tar kontakt med oss på Berazy Faktura direkt. I de flesta fall finns det möjlighet att flytta förfallodatumet på fakturan och därmed också slippa onödiga försenings- eller inkassoavgifter.

Du når oss enklast på 031-788 09 88 eller så skickar du ett mail till kundtjanst@berazy.se eller fakturafragor@berazy.se.

Vår kundtjänst finns tillgängliga helgfria vardagar 08.00-17.00 för att hjälpa dig med din faktura. Tillsammans försöker vi lösa ditt problem.

Vilka villkor gäller för att betala mot Berazy Faktura?

Villkoren varierar beroende på var du har gjort ditt inköp. Information om aktuella villkor hittar du på ditt inköpsställe eller hos din leverantör.

Jag har inte fått min faktura, vad gör jag?

Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst. Din faktura kan skickas ut på olika sätt beroende på vilken leverantör du anlitat. Vissa skickar den med post, andra via e-post eller i paketet tillsammans med dina varor om du gjort ett inköp hos en E-handlare. Skickas fakturan samtidigt som varorna, så kommer en e-postfaktura i regel fram innan du fått din leverans. Uppgifter om betalningsvillkor finns alltid angivet på din faktura tillsammans med alla uppgifter som behövs för att betala.

Delbetala en faktura?

Vissa leverantörer erbjuder möjlighet att delbetala en faktura. Information om delbetalning och lägsta belopp att betala finns alltid angivet på din Faktura. Saknas informationen har du inte möjlighet att delbetala. Kan du inte betala din faktura kontaktar du vår kundtjänst skyndsamt!

Kan jag flytta fram förfallodatumet på min originalfaktura?

Det är vanligtvis inga problem med att flytta fram förfallodatumet på din originalfaktura. En förutsättning för att flytta fram förfallodagen är att fakturan inte är förfallen till betalning. Kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig!

Jag har redan betalat fakturan – varför har jag fått en påminnelsefaktura?

När fakturans förfallodatum har passerat och betalning saknas på vårt konto skickas en betalningspåminnelse ut som fysisk post. Det kan ta upp till tre bankdagar från det att betalningen gjorts tills den registreras hos oss. Det är därför viktigt att alltid betala fakturor i god tid. Betalning skall vara bokförd på vårt konto på fakturans förfallodag. Har du fått en betalningspåminnelse eller ett inkassokrav är du enligt lag skyldig att betala dessa avgifter.

 Kontrollera statusen på din faktura genom att gå till: berazy.se, klicka på knappen ”kolla din faktura” Fyll i uppgifterna och hämta aktuell status.

Har du ytterligare frågor kontaktar du vår kundtjänst.

 

Vad händer om en faktura inte betalas i tid?

Om fakturans förfallodatum har passerat utan att vi har bokfört en betalning, skickar vi ut en betalningspåminnelse. Du påförs då en lagstadgad påminnelseavgift. För närvarande uppgår avgiften till 60: – för privatperson och 450: – för företag. Dessutom påförs ränta på det förfallna beloppet. Räntan löper fram till dess att vi har mottagit och bokfört betalningen. Har vi inte bokfört betalning efter det att betalningspåminnelsen förfallit, kommer vi att lämna ärendet vidare till Expedite Inkasso för vidare handläggning. Detta kommer att medföra ytterligare kostnader. Är det så att du inte kan betala fakturan i tid? Kontakta då vår kundtjänst omgående så försöker vi hjälpa dig!

Har ni mottagit min betalning?

Du kan enkelt kontrollera om din faktura är slutbetald genom att gå till: berazy.se, klicka på knappen ”kolla din faktura” Fyll i uppgifterna och hämta aktuell status. Du får då se din fakturas status och huruvida den är betald eller inte. 

Tänk bara på att det tar upp till tre bankdagar från att betalningen har gjorts tills att den bokförts hos oss.

Betala därför alltid dina fakturor i god tid!

 

Varför har ni gjort en kreditupplysning?

Informationen vi hämtar är endast en mikroupplysning. Det betyder att din kreditvärdighet inte påverkas och att det inte heller syns hos banker eller andra kreditgivare.

 Ibland behöver vi hämta information från någon av våra samarbetspartners som exempelvis ett kreditupplysningsföretag. Detta gör vi för att kunna göra en korrekt kreditbedömning. En kreditupplysning görs i samband med köp, då vi saknar information och/eller behöver uppdatera den information vi har i samband med att du väljer att betala med Berazy Faktura.

Dubbelbetalt eller betalt för mycket?

När du har betalat för mycket eller av någon annan anledning ska få en återbetalning från oss, skickas med automatik ett återbetalningsmejl till mejladressen du angav vid köpet. Mejlet innehåller information samt en länk till vårt återbetalningsformulär och ditt ärendenummer. Har du av någon anledning inte fått e-post om återbetalning kontaktar du vår kundtjänst så hjälper vi dig!

Hur lång tid tar det att få tillbaka pengar?

När vi har tagit emot dina återbetalningsuppgifter skickas en bekräftelse via mejl. Därefter tar det upp till 14 bankdagar innan pengarna syns på ditt konto.

Varför ber ni om mina kontouppgifter?

Det ska vara tryggt för alla parter att använda Berazy Faktura som betalsätt. Anledningen till att vi behöver dessa uppgifter är att säkerställa att ingen obehörig ska genom exempelvis bedrägeriförsök, få tillgång till betalningar som sker genom oss. Kontouppgifter utgör en liten del i vår säkerhetskedja. 

De uppgifter vi har används endast till att säkerställa en korrekt återbetalning till rätt konto.

Hur gammal måste jag vara för att betala med Berazy Faktura?

Du måste vara minst 18 år för att betala med Berazy Faktura. Du ska vara skriven i Sverige på en fast adress samt inte ha några registrerade betalningsanmärkningar.

Varför går inte mitt köp igenom?

När du vill göra ett inköp och betala med Berazy Faktura görs det en rutinmässig kreditkontroll. Tillsammans med kreditkontrollen görs en
 bedömningen där vi tittar vi på din tidigare betalningshistorik, beloppet du vill handla för samt extern information som vi hämtar från vår samarbetspartner, ett kreditupplysningsföretag. Det är därför en samlad bild av flera olika faktorer som avgör om kredit skall beviljas. Kraven för att erhålla kredit varierar mellan olika leverantörer av varor och tjänster. Nekas kredit, kan betalning göras med förskottsbetalning, betalkort eller direktöverföring. Vanliga skäl till nekad kredit är betalningsanmärkningar, låg inkomst eller att allmänna villkor hos leverantören inte uppfylls. Har du ytterligare frågor om varför du nekas kredit kontaktar du vår kundtjänst.

Hur betalar jag min faktura från ett utländskt konto?

För att betala från ett utländskt konto använder du följande uppgifter:

Betalningsmottagare: Berazy AB (publ)
IBAN SE20 6000 0000 0006 6074 3132
BIC/Swift: HANDSESS

Kan jag beställa en fakturakopia?

Har du tappat bort din faktura kan du få en ny. För att kunna skicka ut fakturakopia behöver vi följande uppgifter; Ditt namn, fakturanummer alternativt din person/organisationsnummer samt vilken leverantör du anlitat eller var du gjort ditt inköp. Kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig!

Jag har fått ett inkassokrav, vad händer nu?

Har du fått ett inkassokrav beror det på att fakturan inte är slutbetald. Det kan vara så att fakturan är obetald, betalning bokförts efter fakturans förfallodag eller att det finns obetalda avgifter.

För att kontrollera fakturans status gör du så här:

Gå till berazy.se, klicka på knappen ”kolla din faktura”, fyll i uppgifterna och hämta aktuell status. Då ser du din fakturas status.

 Tänk bara på att det tar upp till tre bankdagar från att betalningen har gjorts tills den bokförs hos oss.

Här ser du återstående belopp att betala samt upplupen ränta och obetalda avgifter om sådana finns.
En obetald faktura innebär att ytterligare inkassoåtgärder kommer att vidtas. Det kan innebära att ärendet lämnas vidare till Kronofogdemyndigheten för ansökan om betalningsföreläggande. Detta innebär ytterligare kostnader samt att en betalningsanmärkning kan komma att registreras.

Betalningsanmärkningar innebär alltid framtida svårigheter att få kredit, byta bostad mm.

Kan du inte betala? Kontakta vår kundtjänst så försöker vi hjälpa dig!

Vad säger lagen om gäldenärens skyldigheter?

Den lagstadgade påminnelseavgiften mot företag, myndigheter och organisationer är sedan den 16 mars 2013 450: -. (och Påminnelseavgiften mot privatpersoner är höjd från 50: – till 60: -). Den behöver inte längre vara avtalad.

Läs mer på Datainspektionens hemsida.

Bestrida ett felaktigt krav

Bestridande av krav som anses felaktiga skall ske skriftligt och ställas till: Berazy AB (publ), Lilla Bommen 1, Box 35, 411 04 GÖTEBORG eller till kundtjanst@berazy.se. Bestridandet skall innehålla fakturans OCR-nummer, kontaktuppgifter samt på vilken saklig grund kravet bestrids.

Varför har jag fått krav från kronofogden

Fakturan är inte betald i sin helhet i tid, lagstadgade avgifter eller upplupen ränta är inte betalda.

Måste jag betala påminnelse och inkasso när jag har betalt kapitalbeloppet?

Har vi skickat ut en påminnelse eller ett inkassokrav med anledning av utebliven betalning är du som gäldenär enligt lag skyldig att betala dessa avgifter.

Gäldenären är alltid betalningsansvarig och skyldig att ”hålla reda på sina skulder”!

Ett inkassokrav skickas alltid som fysisk post till ett bolags sätesadress eller till en privatpersons mantalsskrivningsadress. Dessa adresser uppdateras löpande!

Hur ansöker jag om att få upprätta en avbetalningsplan?

Kontakta Berazy AB (publ), Lilla Bommen 1, Box 35, 411 04 GÖTEBORG eller till kundtjanst@berazy.se Ansökan skall innehålla fakturans OCR-nummer, kontaktuppgifter samt önskemål om avbetalningstid.

Jag har gjort en betalning men betalningen syns inte när jag ”kollar min faktura?

  • När har betalning gjorts?
  • Hur har betalning skett?
  • Kvitto?
  • Till vilket Bankgiro?
  • Vilket OCR-nummer har angetts?

Det går ”nästan” alltid går det att identifiera felet!

Jag har betalat två gånger! Vad gör jag?

Dubbelbetalningar hanteras automatiskt i våra system! En återbetalning kommer att ske med automatik. Dessa tjänster innehåller ett antal säkerhetsspärrar för att skydda våra kunder och deras kunder. Det kan därför ta ett antal dagar innan före återbetalning sker.

Jag har betalt två gånger! Vad gör jag?

Dubbelbetalningar hanteras automatiskt i våra system! En återbetalning kommer att ske med automatik. Dessa tjänster innehåller ett antal säkerhetsspärrar för att skydda våra kunder och deras kunder. Det han därför ta ett antal dagar innan före återbetalning sker.