Ägarförteckning

Berazy AB (publ) ägs idag till 98% av Inre Miljö Sverige AB.

Inre Miljö ägs enligt nedan innehavare per 2013-09-05.

Röster Aktier
N Josefsson AB 82,64 % 68,83 %
Tojo Fastighets AB 3,99 % 7,16 %
Vakttorpet AB 3,99 % 7,16 %
Jonas Andrén 1,92 % 3,44 %
Bengt Jerksjö 0,85 % 1,52 %
Christel Josefsson 0,76 % 1,37 %
Lena Persson-Bohäll 0,76 % 1,37 %
Carl von Tell 0,56 % 1,01 %
Anders Abenius AB 0,56 % 1,01 %
Faster Klara AB 0,56 % 1,01 %
Sladö Invest AB 0,56 % 1,01 %
Jan Jacobsson 0,56 % 1,00 %
Sam Engqvist 0,56 % 1,00 %
Övriga aktieägare 1,73 % 3,11 %
Summa: 100 % 100 %