Om Oss

Vår första digitala faktura skickade vi 1995 med anledning av LedarskapsDagen med Gorbatjov. Detta var året innan Ines Uusman yttrade ”att surfa på internet, är bara en fluga”. Efter det kom många uppdrag från bank- och finansbolag där vi fakturerade för interna och externa konferenser och kongresser. Vi ansvarade för ett 100-tal talare runt om i världen där vi skötte deras fakturering av arvoden och skatter. Vidare hanterade vi faktureringen för ett antal filmproduktioner där filmerna finansierades delvis av produktplaceringar.

Efter det har verksamheten växt. Idag fakturerar vi bland annat licensavgifter för 300 varumärkesägare till kunder i 86 länder där försäljningen sker genom det mobila nätet.

Specialiseringen av faktureringen växer inom e-handel där konsumenterna ges möjlighet att köpa varor mot elektronisk faktura. Vår mobila kompetens går idag från SMS-Faktura till SMS-Donation. Detta är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt för donatorer och organisationer att ge och få.

Att hantera redan befintliga kundrelationer där vår kund har valt att låta oss sköta faktureringen ökar också. Detta kan bero på att man bara vill fakturera för sina kärnprodukter och inte de tilläggsprodukter som bolagen har sålt till sina kunder. Det kan också bero på att man vill lägga ut sin fakturering till oss och slippa alla kravrutiner för att inte äventyra sina kundrelationer om det skulle bli problem.

Våra system gör att fakturorna skickas ut på ett miljövänligt sätt som gör papper och kuvert överflödiga. Tjänsterna gör det oförsvarbart att lägga mer pengar och miljöpåverkan på onödiga trycksaker och transporter.

Kanske har du redan kommit i kontakt med våra tjänster. I annat fall hoppas vi snart få se dig som kund hos oss.

Med vänliga hälsningar

Berazy AB (publ)

Niclas Josefsson
VD
☎ 0708-883625