Allmänna villkor för factoring

Allmänna villkor för Berazy AB (publ)s kunder och deras kunder vid betalning mot faktura där Berazy AB (publ) står som betalningsmottagare. Allmänna villkor finns på berazy.se i andra hand och på Berazy AB (publ)s kunders hemsidor i första hand. Villkoren kan också ges muntligt och skrivas i avtal. Genom att kunden godkänner betalning mot faktura, bekräftar kunden samtidigt Berazy AB (publ)s Allmänna villkor. Godkänner inte kunden villkoren, skall annan betalning väljas.

Betalningen skall ske direkt till Berazy AB (publ) för befriande verkan. Vid utebliven betalning debiteras påminnelseavgift fn. 60 kr för privatperson och 450 kr för företag samt dröjsmålsränta om 2,2% per månad.