Personuppgiftslagen

Så skyddar vi personuppgifter

(Referens: PUL – Personuppgiftslagen, 1998:204)

PUL syftar till att skydda enskilda individer mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Lagen gäller för behandling av personuppgifter i hela samhället och för verksamhet som bedrivs såväl av myndigheter, företag och enskilda individer.

Dina personuppgifter är alltid skyddade. Berazy värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar alltid skyddet av all information du anförtror oss och följer naturligtvis de lagar och regler som finns t ex personuppgiftslagen och regler om banksekretess för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Berazy behandlar Gäldenärens personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskriven skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter samt för att genom marknadsföring lämna information om egna, koncernen Berazy AB (publ)s tjänster. När personuppgifter lämnas ut för behandling för Berazys räkning görs det enligt särskilt avtal med sekretessåtagande.

Uppgifter som ej omfattas av banksekretess behövs även för att Berazy och din Leverantör genom information och på andra sätt ska kunna lämna mer personliga erbjudanden och bättre service.

Du kan naturligtvis få information om vilka uppgifter om dig som Berazy behandlar och även begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska behandlas eller användas för information.

För mer information om Berazys behandling av dina personuppgifter, kontakta Berazy på telefon 031-7880988, öppet vardagar 8-17 med lunch 12-13. Ni kan även nå oss på kundtjanst@berazy.se.

Berazy AB (publ) står under Datainspektionen överinseende och har tillstånd att bla bedriva Inkasso verksamhet under bifirman Expedite INKASSO.

Expedite INKASSO nås på 031-7880948 eller kundtjanst@expedite.se.